İstifa eden tazminat alabilir mi?

Tazminatlar çalışanların işten çıkarılması durumunda geçimlerini bir süre daha devam ettirebilmek büyük önem taşıyor. Peki istifa etme durumlarında çalışanlar tazminatlarını alabiliyor mu?

İSTİFA EDEN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İstifa eden işçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmiş olduğu için kıdem tazminatı alamaz. Ancak, iş sözleşmesinin feshi sırasında işçinin haklı bir sebebi varsa, bu durumda kıdem tazminatı talep edebilir.

İşçi, iş sözleşmesini feshetme gerekçesi olarak aşağıdakileri gösterebilir:

İşverenin işçiye karşı ağır ve haksız bir davranışta bulunması

İşverenin işçiye ücretini veya sosyal haklarını zamanında ödememesi

İşverenin işçiye mobbing uygulaması

İşverenin işçinin iş sözleşmesini haksız bir şekilde feshetmesi

İşçinin bu gibi haklı sebepler nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

İstifa eden işçi, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde işverene bir süre önceden haber verme zorunluluğuna karşılık olarak ödenen tazminattır. İş sözleşmesinin süresine ve işçinin kıdem süresine göre ihbar tazminatı miktarı değişmektedir.

İstifa eden işçi, işverene karşı haksız fesih davası açabilir. İşverenin işçiyi haksız bir şekilde işten çıkarması halinde, işçi işe iade davası açabilir. İşe iade davası sonucunda işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde, işçi işverene karşı kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talep edebilir.

Sonuç olarak, istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz ancak, iş sözleşmesinin feshi sırasında işçinin haklı bir sebebi varsa, bu durumda kıdem tazminatı talep edebilir. Ayrıca, istifa eden işçi, işverene karşı haksız fesih davası açabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx