Resmi Gazete 2 Temmuz 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için değerli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirilerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 2 Temmuz 2022 tarihli ve 31884 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Pilot olmak isteyenleri yakından ilgilendiren 2022 Pilot Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Peki 2 Temmuz 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, ayrıntılar…

2 Temmuz 2022 Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1328 Anayasa Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar 1329 Adalet Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar 1330 Dışişleri Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar 1331 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar 1332 Etraf Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar 1333 Sıhhat, Aile, Çalışma ve Toplumsal İşler Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar 1334 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar 1335 Dijital Mecralar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar 1336 Anayasa ve Adalet Komiteleri Üyelerinden Şurası Karma Komitenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar 1337 İçişleri Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Helal Akreditasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 4688 Sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu Yeterince Kamu Vazifelileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına Ait 2022 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Taban Fiyat Tarifesine Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 30/06/2022 Tarihli ve 10253 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

–– Sayıştay Başkanlığının 30/06/2022 Tarihli ve 15 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.