İBB’nin AKP’li vekile verdiği adapsız burs için savcılıktan takipsizlik kararı

AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın AKP devrinde İBB şirketi Metro A.Ş’de işe başladıktan 2 hafta sonra verilen burs ile ABD’ye “siyaset” eğitimine gönderilmesine ait devrin İBB yöneticileri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan hata duyurusunda takipsizlik kararı çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği devirde kimi şahıslara yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmaları için verilen burslar tekrar gündemde.

İBB Teftiş Heyeti, verilen bursları incelemeye alarak AKP İstanbul Vilayet Bayan Kolları Lideri Rabia İlhan Kalender, AKP İstanbul Milletvekili ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında süreç başlatmıştı.

İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş’de istihdam edilen ve 155 bin dolar ile 59 bin TL burs alan Kavakçı’nın yurt dışı doktora eğitimine gönderilmesine ait periyodun İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali Yandır ve  Genel Müdürü Ömer Yıldız hakkında “hizmet nedeniyle  güveni berbata kullanma” teziyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyusunda karar çıktı ve savcılık 1 Haziran 2022 tarihinde, şüpheliler hakkında kamu ismine kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Bursların geri ödenmesi için başlatılan süreçler ise sürüyor.

SAVCILIK: CÜRMÜN YASAL ÖGELERİ OLUŞMADI

Kararda ihtilafın Metro İstanbul A.Ş. İle Ravza Kavakçı Kan ortasında imzalanan 1 Ocak 2009 tarihli mukavelesinden kaynaklandığı, mukavelenin İBB Hukuk Müşavirliğinin olumlu mütalaası alınarak imzalandığı belirtildi.

Burs kontratının incelenmesinde yurt dışı eğitim sonrası mecburi hizmet kuralının getirildiği ve hukuk müşavirliği mütalaasına uygun olarak şirket menfaatinin garanti altına alındığı kaydedildi.

Aynı periyotta gerek Metro İstanbul A.Ş gerekse öteki belediye iştiraki şirketler bünyesinde gerekli kaideleri taşıyan çalışanlara benzeri mahiyette yurt dışı eğitim burs imkanının sağlandığı tabir edilerek “Teftiş şurası raporunda belirtilen konuların hukuk mahkemelerinde ileri sürülmesi gereken kontrattan kaynaklanan hukuksal ihtilaf mahiyetinde olduğunun değerlendirildiği, atılı cürmün maddi ögesini oluşturan şirketin mal varlığı aleyhine ve şirket ziyanına, diğerlerinin menfaatine tasarrufta bulunma kasıtları da bulunmayan şüphelilerin üzerlerine atılı ‘Hizmet Nedeniyle İtimadı Berbata Kullanma’ cürmünün somut olayda yasal ögeleri itibariyle oluşmadığı anlaşıldı” denildi.

“YETKİLERİNİ BERBATA KULLANDILAR”

İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş karara itiraz ederek “kovuşturmaya yer olmadığına” ait kararın kaldırılmasını ve şüphelilerin cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmasını talep etti.

Burs şartlarını taşımayan çalışana burs imkanı sağlayan, burs kontratına ters hareket eden bursiyere rastgele bir yaptırım uygulamayan şüpheliler kendilerine tanınan yetkiyi berbata kullanarak öbürleri menfaatine hareket ettiği ve şirketi ziyana uğrattığı belirtildi.

“SİYASET ALANI, METRO İSTANBUL’UN İŞTİGAL ALANI DEĞİL”

İtiraz yazısında, idare konseyi kararının şüpheliler tarafından ihlal edildiği belirtilerek,
şöyle denildi:

*Bursiyer Ravza Kavakçı Kan, 16.12.2008 tarihinde müvekkil şirkette (Metro İstanbul) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde uzman olarak işe başlamış olup, işe başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra doktora eğitimi için çalışan bursuyla ABD’ye gönderilmesine karar verilmiş ve kendisi ile 01.01.2009 tarihli burs mukavelesi imzalanmıştır.

*Bu burs mukavelesi kapsamında Ravza Kavakçı Kan, yurtdışında ‘siyaset alanında” doktora yapmıştır.

*‘Siyaset’, Metro İstanbul’un iştigal alanı içerisinde bulunmamaktadır. Hatta şirket iştigal faaliyetleri ile dolaylı dahi olsa bir bağı bulunmayan bu alanda Ravza Kavakçı Kan’ın yurt dışına gönderilmesi alınan İdare Konseyi kararının ihlal edildiğini göstermektedir.

“İŞE BAŞLAR BAŞLAMAZ BURS VERİLMESİ ŞÜPHELİ”

İBB Hukuk Müşavirliği’nin “olumlu” mütaalasının da şüpheliler tarafından ihlal edildiğine dikkat çekilerek şu sözlere yer verildi:

*Mütalaada da idare şurası kararında olduğu üzere çalışanların şirketin iştigal alanı ile sonlu olmak üzere eğitim için yurt dışına gönderilebileceğini tabir etmektedir.

*Oysa Ravza Kavakçı Kan’a şirketin iştigal alanı ile ilgili olmayan bir alanda burs verilmiştir. Şüpheliler kamuya ilişkin bir şirketin imkan ve kaynaklarını misyonlarının kendilerine sağladığı yetkiyi kullanarak hukuka ters formda Ravza Kavakçı Kan lehine kullandırmışlardır.

*Anılan İdare Heyeti kararında gelecek vadeden çalışanlara burs verilmesi gerektiği açıkça belirtilmesine karşın, Ravza Kavakçı Kan’ın işe başlar başlamaz kendisine burs verilmesi şüphelidir.

“BURS MUKAVELESİ İHLAL EDİLDİ”

Burs mukavelesinin bursiyer Ravza Kavakçı Kan tarafından ihlal edildiğine de dikkat çekildi.

Metro İstanbul A.Ş’nin taraflar ortasında akdedilen kontrata uygun hareket ederek, bursiyer Ravza Kavakçı Kan’a türlü tarihlerde olmak üzere toplamda 155 bin 035 dolar ve 58 bin 781 TL ödeme yaptığı fakat bursiyer Kavakçı’nın  mukavelede taahhüt ettiği hiçbir yükümlülüğe uymadığı vurgulandı.

Şüphelilerin mukaveleyi feshedip kelam konusu fiyatı bursiyer Ravza Kavakçı Kan’dan tahsil etmek yerine bursiyer aleyhine rastgele bir yaptırım uygulamayarak şirketi ziyana uğrattıkları kaydedildi.

“ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÜNİVERSİTEDE DERS VERDİ”

İtiraz yazısında burs kontratının nasıl ihlal edildiği şöyle sıralandı:

*Personelin yurtdışındaki eğitim mühletinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde vazifesine dönmek üzere patrona müracaat etmesi mecburidir.

*Ravza Kavakçı Kan’ın eğitimin 27.07.2013 tarihinde tamamladığı anlaşılsa da bu tarihten 15 gün içerisinde bursiyerin işbaşı için müracaat ettiğine dair rastgele bir evrak bulunmamaktadır.

*Sözleşmede; çalışanın eğitim sonrası yurda dönüşünde, mecburi hizmet müddetinde patronun işyeri haricinde hiçbir yerde fiyatlı yahut fiyatsız çalışmayacağı, danışmanlık hizmeti vermeyeceği düzenlenmiştir.

*Ancak Ravza Kavakçı Kan 10.02.2014 ve 20.06.2014 tarihleri ortasında İstanbul’da bulunan müvekkil şirkette çalıştığı devirde Gaziantep’te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesinde ders vermiştir.

*Ravza Kavakçı Kan mecburi hizmet müddetini tamamlamadan 18.06.2015 tarihli dilekçesi ile ‘milletvekili seçilmesi nedeniyle mecburi hizmet mühletince iş akdinin askıya alınması’ talebinde bulunmuştur.

*Müvekkil şirket kayıtlarında bu dilekçeye karşı verilmiş bir karşılığa rastlanmamıştır. Ravza Kavakçı Kan 25. Periyot milletvekilliği sonrasında kesintisiz olarak 26. Devir ve 27. Devirlerde de milletvekili seçilmesine karşın müvekkil şirkete bu bahis ile ilgili olarak da bildirimde bulunması gerektiği halde rastgele bir bildirimde bulunmamıştır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.