Danıştay derslerde müzik dinleyen öğretmeni memur olarak atadı

Danıştay’dan dikkat çeken karar: Derslerinde müzik dinleyen, sınıf hakimiyetini sağlayamayan öğretmenin memur takımına ataması uygun bulundu.

Danıştay 2. Dairesi’nin Temel No : 2021/18439, Karar No : 2022/1101nolu kararı ile Antalya vilayetinde, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında vazife yapan lise öğretmeni hakkında açılan soruşturma tamamladı.
Derslerde müzik dinleyen ve öğrencilerine verimli olamayan öğretmenin misyon yaptığı okuldan alınarak

Antalya Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna “Memur” olarak atanmasına karar verildi.

DERSERDE MÜZİK DİNLİYORDU

İlk derece mahkemesi kararında şu sözlere yer verildi:

1- Sınıfta kulaklık takarak müzik dinlemek, uyumak ve/veya başını masaya koyarak uyur halde vakit geçirmek üzere çok rahat davranışlarının eğitim-öğretim için gerekli olan sınıftaki ruhsal ortamı, sınıf sistemi ve disiplinini olumsuz etkilediği ve bir öğretmen için kendisinden beklenen öğrencilere olumlu örnek olma, rol- model teşkil etme tavır ve davranışları ile bağdaşmayacağı, davacının kendisine verilen sınıfların derslerini yıllık plan ve öğretim programına nazaran okutmakla, ders saatlerini olabildiğince tesirli ve verimli geçirmekle yükümlü olduğu halde kelam konusu vazifesini tam olarak yerine getiremediği anlaşılmakla,

SINIF HAKİMİYETİNDE BAŞARISIZ

2- Sınıf hakimiyetindeki başarısızlığının ise 1739 sayılı Ulusal Eğitim Temel Kanunu’nun 43. hususuna nazaran, öğretmenlik mesleğine hazırlık başlıkları ortasında sayılan özel alan bilgisi ve pedagojik formasyon kapsamında olduğu, sınıf idaresi ve hakimiyeti konusunun özel alan bilgisi, derse hazırlık, planlama, öğrencilerin derse ilgi ve dikkatlerinin çekilmesi, tesirli irtibat, uygun öğrenme ortamı hazırlama, araç-gereç getirme, hakikat öğretim-yöntem tekniği seçimi üzere süreçleri de içerdiği dikkate alındığında, bu durumun davacının mesleksel manada yetersizliklerini ve sınıf düzeni/yönetimi ile ilgili misyon ve sorumluluğunu yerine getiremediğini göstereceği,

9 YILDIR ÖĞRETMEN OLARAK VAZİFE YAPIYORDU

3- Bu durumların davacının aday öğretmen olarak misyona başladığı 2013 yılından bu yana devam ettiği ve kendisine gerek okul müdürü gerekse aday rehber öğretmeni tarafından tekraren rehberlik yapılmasına karşın bu hususta bir gelişme sağlayamadığı anlaşılmış olup, davacının yürüttüğü hizmetin kıymet ve özelliği de göz önünde bulundurulduğunda kamu faydası ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı, münasebetleriyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge Yönetim Mahkemesi istinaf başvurusunu reddetti

… Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize bahis kararıyla; istinaf müracaatına husus kararın metot ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek davacının istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

SON KELAMI DANIŞTAY SÖYLEDİ

Danıştay 2. Dairesi temyiz başvurusunu reddederek verilen kararı onamıştır. Ret kararında şu tabirlere yer verilmiştir;

Belli bir meslekten, kamu misyonundan yahut öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran süreçlere karşı açılan iptal davaları. …’ düzenlemesi uyarınca; Antalya ili, … Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olarak misyon yapan davacının, hizmet sınıfı ve takım unvanı değiştirilerek Antalya Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü buyruğuna memur olarak atanmasına ait dava konusu sürecin, üstte anılan Kanun’un 46/c hususunda tabir edilen ‘belli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğuran işlem’ olarak değerlendirilemeyeceği, anılan sözden meslek kümeleri için ilgili tüzel metinlerinde ayrıyeten düzenlenmiş olan ‘meslekten ihraç’ yahut ‘mesleki faaliyetini durdurma’ cezalarının anlaşılması gerektiği, bu nedenle kararın temyiz yolu açık olmayan ‘kesin’ kararlardan olduğu sonucuna varılmakla, temyiz isteminin incelenmesine yasal imkan bulunmadığı ve davacının temyiz isteminin incelenmeksizin reddedilmesi gerektiği’ yolundaki ayrışık oylarına karşılık, dava konusu uyuşmazlığın, 2577 sayılı Kanun’un 46/c hususu kapsamında, temyize tabi olduğuna oyçokluğuyla karar verilerek işin aslına geçilmiş ve birinci derece mahkemesinin vermiş olduğu ret kararının uygun olduğunu düşünerek kararı onamıştır.

BU DAVRANIŞLARI KAÇ YIL SERGİLEDİ

Yenişafak müellifi Ahmet Ünlü köşe yazısında şu tabirlere yer verdi;

‘Daha evvelki yazılarımızda öğretmen alımında Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı kadar itina gösterilmediğine değinmiştik. Çünkü Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş İmtihanı Yönetmeliği’ne nazaran kelamlı imtihan kurulunda psikolog yahut rehberlik ve ruhsal danışmanlık kısmı mezunu olan bir kişinin olması zaruridir. Maalesef öğretmen alım komitelerinde bu çeşit zorunluluklar bulunmamaktadır. O denli olunca da geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenler ortasından dertli olanlar çıkabilmektedir. Birtakım şeylerin telafisi olabilir ancak külfetli öğretmenin eğitiminden geçen öğrencilerin geçirdiği müddetlerin telafisi olmamaktadır.

Danıştay kararında geçen tabirler açıkça göstermektedir ki maalesef sistem içerisinde bu çeşit öğretmenler hala misyon yapmaktadır. Bazen yeterli niyetle bazen de sorunu diğerleri çözsün beklentisi ile müsamaha edilmektedir. Olağan kaideler altında sıkıntılı olan öğretmenleri hem veliler hem de okul yönetimi bilmektedir. Gerçekten okul müdürlüğü yapan bir arkadaşıma sıkıntılı öğretmenlerin bilinip bilinmediğini sorduğumda herkesin bildiğini lakin birden fazla vakitte bir şey yapılamadığını söz etti. Doğrusu üzüldüm. Getirilecek objektif kriterlerle sıkıntılı öğretmenlerin hizmet sınıfı değişikliği suretiyle sistem dışına çıkarılması gerekmektedir. Elbette öğretmenlerin de incitilmemesine itina gösterilmelidir.

Sonuç olarak bu öğretmenin kaç yıl sistemde kaldığını bilmiyoruz. Bu öğretmenin derslerine girdiği öğrencilerin kayıp yılları nasıl ve kimler tarafından telafi edilecektir. Aşikâr ki telef olan yılların telafisi epeyce zordur. Bu nedenle Bakanlığın sarraf terazisi hassasiyetiyle hareket ederek öğretmenleri daima olarak gözleme tabi tutarak öğretmen olarak kalmalarında sakınca bulunanları prestijlerini zedelemeden hizmet sınıfı değişikliği ile sistem dışına çıkarmalıdır. Kim ne derse desin öğretmenlik en güç mesleklerden birisidir. Çünkü beşerle uğraşıyor ve anne babanın baş edemediği çocukları adeta hamur üzere yoğuruyor. Bunun içindir ki öğretmen alımında ve yetiştirilmesinde gerekli ihtimamı göstermediğimiz takdirde geleceğimiz olan öğrencileri kendi ellerimizle telef ederiz.’

Yenişafak müellifi Ahmet Meşhur’un bahis ile ilgili yazısının tamamı için tıklayın.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.