Boğaziçi Üniversitesi’nde direniş 500 güne ulaştı

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasıyla başlayan direniş 500. güne ulaştı. Akademisyenler yaptıkları açıklamada, “Kayyımlık idaresinin atama yönetmeliğindeki değişikliklerle üniversitede açıkça takımlaşma uygulamalarını kabul etmiyoruz. Gençleri ve geleceğimizi düşünen herkesi tüm topluma ilişkin olan bu kuruma sahip çıkmaya, kör bir inatla yürütülen yıkım siyasetlerine karşı Boğaziçi Üniversitesi’ni bizimle birlikte savunmaya bir sefer daha davet ediyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan, istifasının akabinde yerine yardımcısı Naci İnci’nin getirilmesiyle devam eden direniş, 500 güne ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri protesto nöbetlerinin 340’ncısını gerçekleştirirken, öğrencilerin de katıldığı harekette direnişin 500 günü kutlandı. Hareketin akabinde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada 28 Mart 2022’de Boğaziçi Üniversitesi’nin 29 kısım ve 3 enstitüsünün, Naci İnci idaresinin gerçekleştirmeye devam ettiği uygulamalarının ulaştığı evreyle ilgili şu açıklaması okundu:

“KADROLAŞMA TEHDİDİ”

*Boğaziçi Üniversitesi’nin liyakate dayalı istihdam sistemi ağır bir takımlaşma tehdidi altındadır. 51 yıllık saygın bir kamu üniversitesi olarak temel önceliklerimizden biri, dünyanın ve ülkemizin önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarında doktora ve/veya doktora sonrası çalışmalarını tamamlamış en nitelikli genç bilim insanlarını üniversitemizin bünyesine katmak olmuştur.

*Üniversitemizde senatomuzun belirlediği “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Atama ve Yükseltme Esaslan” çerçevesinde bu mevzudaki en büyük akademik sorumluluk enstitü/bölüm/anabilim kısımlarına aittir. Lakin ünitelerin, istihdam süreçlerinin her etabında açık olma, liyakat prensibine sadık kalma ve adaylar ortasından ortak kararla ve şeffaf bir biçimde seçim yapma mecburiliği vardır.

*Bu mecburilik müracaatların en yaygın formda duyurulması, nitelikli adayların hiçbir ayrımcılığa ya da kayırmacılığa uğramadan yalnızca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti, potansiyeli ve etiği üzerinden şeffaf bir formda incelenmesi manasına gelir.

“ATAMALARI KABUL ETMEYECEĞİZ”

*Üniversitemizde üniteler ve konseyler tarafından titizlikle uygulanan bu süreçler akademik yetkinliğe sahip takımlarıyla güzel eğitim veren, nitelikli bir araştırma üniversitesi olma özelliğimizi koruyabilmemiz için elzemdir.

*Bu nedenle aşağıda isimleri bulunan kısım ve enstitüler olarak üniversitemizin ünite ve konseylerinde değerlendirilmeden, liyakat ve şeffaflık prensipleri ile ünitelerin akademik özerklikleri dikkate alınmadan yapılan atamaların kabul edilemeyeceğini ve gerekli tüm türel yollara başvurulacağını belirtmek isteriz.

*Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik ünitelerinin bu ihtarlarına karşın, Naci İnci idaresi 11 Mayıs Çarşamba tarihindeki senato toplantısıyla, üniversitenin “öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme esaslan” başta olmak üzere 51 yıllık kamu üniversitesi geleneği içerisinde oluşturduğu demokratik idare birikimini külliyen yıkmayı amaçlayan değişiklik kararlarını senatodan geçirdi.

*Üstelik bu değişiklikler üniversitedeki idare konumlarına dışarıdan atanan ve üniversitede öğretim takımı bile bulunmayan 6 kişinin oyları ile rektör yardımcılarının işgal ettikleri vekaletler için kullandıkları yinelenmiş oylar üzerinden ve oy çokluğuyla sağlandı.

“KÖR BİR İNATLA YIKIM POLİTİKASI”

*Ulaşılan evrede kayyımlık idaresi, kendi istediği ve liyakat sorunu da taşıyabilecek herkesi üniversitede istediği fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve kısma atayabilecek. Bu süreçlerde öncelik artık kısımlarda değil, direkt dekanlar ve rektörde olacak.

*Kayyımlık idaresinin atama yönetmeliğindeki bu değişikliklerle üniversitede açıkça takımlaşma uygulamalarını kabul etmiyoruz. Gençleri ve geleceğimizi düşünen herkesi tüm topluma ilişkin olan bu kuruma sahip çıkmaya, kör bir inatla yürütülen yıkım siyasetlerine karşı Boğaziçi Üniversitesi’ni bizimle birlikte savunmaya bir kere daha davet ediyoruz. Kamuoyuna hürmetlerimizle ve 500. sefer duyururuz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.